Page 14 - Tatry magazin
P. 14

JasnÁ v skRaTke


                    Jasná Je naJlepšia lyžiarska aréna na slovensku, ktorá disponuJe výbornými
                    podmienkami na zimné športy a širokými možnosťami na zábavu a aktívny oddych.

                    • stredisko ponúka viac ako 50 km per- • lyžiarska sezóna v Jasnej zvyčajne trvá
                     fektne upravených zjazdoviek rôznych  5 mesiacov a to najmä vďaka špičkovému
      Foto: Marek Hajkovský     obťažností               plne automatizovanému systému zasne-
                                         žovania so 617 bodmi
                    • pod oboma stranami chopka je k dispo-
                     zícii 23 lanoviek a vlekov, ktoré za hodinu  o úpravu zjazdových tratí a obľúbený
                     prepravia takmer 28,5 tisíca lyžiarov menčester sa zasa každodenne stará
                                        18 pásových vozidiel Pisten Bully. výhodou
                    • vďaka prepojeniu severnej a južnej stra-
                     ny druhého najvyššieho končiara nízkych  Jasnej je aj pohodlná doprava bezplatnými
                     tatier si tak od novembra 2012 môžu mi- skibusmi z viacerých kútov liptova. klienti
                     lovníci bieleho športu vychutnávať skvelú  si môžu bezpečne vopred kúpiť skipas cez
                     lyžovačku na oveľa väčšom počte tratí online predaj a takto sa vyhnúť osobné-
                                        mu nákupu v predajni na poslednú chvíľu.
                    • v rámci 41 zjazdoviek si na svoje prídu aj  Široká ponuka ubytovacích, reštauračných
                     vyznávači freeridu, ktorí si môžu užívať  a doplnkových služieb radí Jasnú medzi top
                     na 12 freeridových zónach       strediská v regióne strednej európy.
      TATRY MAGAZÍN
                                                          14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19