Page 9 - Tatry magazin
P. 9

Víťazky podujatia
          si okrem klasických
          ocenení odnesú aj kus
          slovenskej tradície
          spolu s titulom FLOWER
          QUEEN OF JASNÁ.                                                               Foto: Marek Hajkovský
       9                                   podporUJEME imidž TaTier
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14