Page 10 - Tatry magazin
P. 10

SVETOVÝ
                              POHÁR

          SA VRACIA DOMOV


          Jasná kVetmi priVíta elitu

          ženského lyžovania

          Dokonale upravené trate, ti-     Po obrovskej vlne eufórie,  šíriaci sa vírus. Podľa očaká-
          sícky fanúšikov na tribúnach,    ktorú v marci 2016 v Jasnej  vania sa mu nevyhla ani žen-
                            spôsobili najmä naše dve  ská edícia Svetového pohára.
          skvelá atmosféra a fantastic-    reprezentantky – Veronika  Organizátori jeho slovenskej
          ké výkony najlepších lyžiarok    Velez-Zuzulová a Petra Vlhová, porcie sa tak dostali do
                            máme šancu na rovnako   nezávideniahodnej situácie.
          sveta. Preteky Svetového       chutné repete. Pravda, tento  Po mesiacoch neistoty, či sa

          pohára v Jasnej spred piatich    raz musíme variť z ingrediencií  vôbec budú 6. - 7. marca 2021
                            s mierne horkastou príchuťou.  preteky na Slovensku konať,
          rokov sa natrvalo vryli do      Odchod Veroniky do športové- dala Medzinárodná lyžiarska

          pamäti nejedného milovníka      ho dôchodku sa dal očakávať,  federácia FIS v októbri Jasnej
                            menej však už udalosti, ktoré  definitívne zelenú.
          bieleho športu. Naše najlep-     do celej spoločnosti priniesol
          šie lyžiarske stredisko na ne

          môže už čoskoro nadviazať.
          Začiatkom marca totiž bude
          opäť miestom, v ktorom sa

          snúbi ženská krása s brilant-
          ným športovým umením.
      TATRY MAGAZÍN
                                                          10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15